7-9 Yaş Çocuk Kursları - Minikler Grubu

 

Theater28, çocuklarınızı hayata hazırlıyor!

Çocuklar, taklit ederek bedenlerini kullanmayı ve iletişim kurmayı öğrenirler. Bu nedenle tiyatro sanatı, çocukların eğitiminde mutlaka kullanılmalıdır. Dış dünyayı anlamayı, ekiple çalışmayı ve sorumluluk almayı, karşısındakini anlama becerisini kazanmayı, olaylara dışarıdan bakmayı kolaylaştıran tiyatro; oyun yolu ile çocuklarımızı yaşama bağlamaktadır.

• Çocukların ana dillerini öğrenmelerine önemli katkı sağlar!

• Tiyatro sayesinde çocuklar yaşamı öğrenmeye ve keşfetmeye başlarlar.

• Kendini ifade etmeyi öğrenirler. • Tiyatro oyunları ile dayanışmayı ve takım çalışmasını öğrenirler.

• Kendine güvenleri ve problem çözme yetenekleri artar.

• İletişim becerilerini arttırırlar.

• Sosyalleşir ve arkadaş çevrelerini genişletirler.

• Daha mutlu bireyler olurlar.

• Yaratıcılıklarını geliştirirler.

• Derslerinde daha başarılı olurlar.

• Çocuklar için tiyatronun yararları arasında anlama ve dinleme becerilerini geliştirmesi de yer alır.

 

• Çocuklarınızın hayata uyum sağlamasını kolaylaştırır.

• Kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirir.

• Drama eğitimi çocuğunuzun yaratıcılığını arttırır.

• Kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik kazandırır.

• Drama eğitimleri çocuklarınızın potansiyellerinin de ortaya çıkmasını sağlar.

• Yaşıtlarını gözlemleme fırsatı sunar.

• Hayal güçlerini geliştirirler.

• Drama sayesinde çocuklarınızın estetik ve sanat algıları oluşur.

• Empati yapmayı öğrenir ve olaylara başka açılardan bakma becerisini geliştirir.

• Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder.

• Kendini eleştirmeyi öğrenir.

• Drama eğitimi sayesinde sözsüz iletişim yönünü geliştirir.

• Konuşma , dinleme, okuma , yazma becerilerini geliştirerek ifade yeteneğini arttırır.

 

 

 

Ders Mekanlarımız:

• Wiclefstraße 16-17, 10551 Berlin

 

 

Ders Günleri: 

Opsiyon 1: Cuma 16:30-18:30 (Eğitmen: Mesut Güngör)

Opsiyon 2: Cumartesi 13:00-15:00 (Eğitmen: Fatoş Yüksel)

 

BAŞLANGIÇ TARİHİ: 

OPSİYON 1: 4 Eylül 2020 Cuma 16:30

OPSİYON 2: 5 Eylül 2020 Cumartesi 13:00 

 

Ders Ücreti: Ücretsiz

Joomla templates by a4joomla